Akreditovaný kurz so záverečnou skúškou pre zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky č. 444/2019.

Cena 22€ bez DPH/osoba Cena 26,40 s DPH/osoba.

Od 1.1.2020 je potrebné minimálne 2x ročne vykonať školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci.