Uverejnené

33 hodinové kurzy prvej pomoci

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kurzy sú určené pre:
– všetkých, ktorí chcú vedieť o prvej pomoci viac ako je základ
– pracovníkov a pedagógov pracujúcich s deťmi a mládežou
– dobrovoľných záchranárov
– dobrovoľných hasičov
– animátorov a dozor na táboroch
– dobrovoľných zdravotníkov
– zodpovedných rodičov a starých rodičov
– opatrovateľov
– trénerov, recepčné
– BOZP pracovníkov
– hliadky prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu po dohode.

Teoretická časť:
Úvod- Zásady poskytovania prvej pomoci, úloha a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Volanie na tiesňovú linku (112, 155)
Prvotné a druhotné vyšetrenie, príčiny vzniku, následky, riešenia a prevencia udalostí ohrozujúcich zdravie
Život ohrozujúce stavy – úrazy, krvácanie, šok, záchvatové stavy, otravy, poruchy vedomia a dýchania
KPR, AED
Poranenia, úrazy, popáleniny, zlomeniny
Autonehoda, poranenia chrbtice, polohy a transport
Lekárnička (autolekárnička), použitie zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Praktické zručnosti a nácvik:
Nácvik volania na tiesňovú linku, zhodnotenie situácie
Prvotné a druhotné vyšetrenie v praxi nácvik
Nácvik poskytovania prvej pomoci pri jednotlivých úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.
Nácvik KPR a použitie AED.
Postup poskytnutia prvej pomoci pri autonehode, ukážky a nácvik techník prenosu a manipulácie so zranenými, polohovanie.
Nácvik a trénovanie použitia zdravotníckych pomôcok a materiálu,
Zážitkové modelové situácie