Kurz prvej pomoci pre dobrovoľných hasičov a záchranárov

82,50  bez DPH
99,00  s DPH

Cieľová skupina

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemný hasiči, jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany, študenti požiarnej ochrany, študenti záchranných služieb, krízoví manažment

Obsah kurzu

Používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder)
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri pôsobení tepla/chladu, pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, transport, polohovanie a fixácia postihnutého

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena kurzu

Cena kurzu je 99€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Prosím pozor pri objednávaní.
Školenia a kurzy vykonávame bežne na Západnom Slovensku.
Pre školenie alebo kurzy v iných regiónoch nás prosím kontaktujte.

Nie je na sklade

EAN: N/A Katalógové číslo: kurz-prvej-pomoci-pre-dobrovolnych-hasicov-a-zachranarov Kategórie:

Popis

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kurzy sú určené pre:
– všetkých, ktorí chcú vedieť o prvej pomoci viac ako je základ
– pracovníkov a pedagógov pracujúcich s deťmi a mládežou
– dobrovoľných záchranárov
– dobrovoľných hasičov
– animátorov a dozor na táboroch
– dobrovoľných zdravotníkov
– zodpovedných rodičov a starých rodičov
– opatrovateľov
– trénerov, recepčné
– BOZP pracovníkov
– hliadky prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu po dohode.

Teoretická časť:
Úvod- Zásady poskytovania prvej pomoci, úloha a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Volanie na tiesňovú linku (112, 155)
Prvotné a druhotné vyšetrenie, príčiny vzniku, následky, riešenia a prevencia udalostí ohrozujúcich zdravie
Život ohrozujúce stavy – úrazy, krvácanie, šok, záchvatové stavy, otravy, poruchy vedomia a dýchania
KPR, AED
Poranenia, úrazy, popáleniny, zlomeniny
Autonehoda, poranenia chrbtice, polohy a transport
Lekárnička (autolekárnička), použitie zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Praktické zručnosti a nácvik:
Nácvik volania na tiesňovú linku, zhodnotenie situácie
Prvotné a druhotné vyšetrenie v praxi nácvik
Nácvik poskytovania prvej pomoci pri jednotlivých úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.
Nácvik KPR a použitie AED.
Postup poskytnutia prvej pomoci pri autonehode, ukážky a nácvik techník prenosu a manipulácie so zranenými, polohovanie.
Nácvik a trénovanie použitia zdravotníckych pomôcok a materiálu,
Zážitkové modelové situácie