Uverejnené

Školenia zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky č. 444/2019 Ministerstva zdravotníctva

Od 1.1.2020 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá okrem iného ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti minimálne dvakrát ročne vykonať školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci.

Cieľová skupina

Všetci zdravotnícki pracovníci poskytovateľa

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.