Kurz prvej pomoci pre pedagógov a pedagogických pracovníkov

90,83  bez DPH
109,00  s DPH

Cieľová skupina

Pedagógovia, vychovávatelia a animátori, ktorí chcú vedieť poskytovať prvú pomoc.

Obsah kurzu

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri mimoriadnych udalostiach a stavoch, pri alergických reakciách, pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach, prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach, prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun, na lyžiarskom svahu, špecifiká v nepriaznivom teréne počas zimy, používanie AED pri KPR, obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky, polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku.

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), + špecifické úkony v táboroch a školách v prírode 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena kurzu

Cena kurzu je 109€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

 

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Prosím pozor pri objednávaní.
Školenia a kurzy vykonávame bežne na Západnom Slovensku.
Pre školenie alebo kurzy v iných regiónoch nás prosím kontaktujte.

Nie je na sklade

EAN: N/A Katalógové číslo: kurz-prvej-pomoci-pre-pedagogov-a-pedagogickych-pracovnikov Kategórie:

Popis

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kurzy sú určené pre:
– všetkých, ktorí chcú vedieť o prvej pomoci viac ako je základ
– pracovníkov a pedagógov pracujúcich s deťmi a mládežou
– dobrovoľných záchranárov
– dobrovoľných hasičov
– animátorov a dozor na táboroch
– dobrovoľných zdravotníkov
– zodpovedných rodičov a starých rodičov
– opatrovateľov
– trénerov, recepčné
– BOZP pracovníkov
– hliadky prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu po dohode.

Teoretická časť:
Úvod- Zásady poskytovania prvej pomoci, úloha a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Volanie na tiesňovú linku (112, 155)
Prvotné a druhotné vyšetrenie, príčiny vzniku, následky, riešenia a prevencia udalostí ohrozujúcich zdravie
Život ohrozujúce stavy – úrazy, krvácanie, šok, záchvatové stavy, otravy, poruchy vedomia a dýchania
KPR, AED
Poranenia, úrazy, popáleniny, zlomeniny
Autonehoda, poranenia chrbtice, polohy a transport
Lekárnička (autolekárnička), použitie zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Praktické zručnosti a nácvik:
Nácvik volania na tiesňovú linku, zhodnotenie situácie
Prvotné a druhotné vyšetrenie v praxi nácvik
Nácvik poskytovania prvej pomoci pri jednotlivých úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.
Nácvik KPR a použitie AED.
Postup poskytnutia prvej pomoci pri autonehode, ukážky a nácvik techník prenosu a manipulácie so zranenými, polohovanie.
Nácvik a trénovanie použitia zdravotníckych pomôcok a materiálu,
Zážitkové modelové situácie