Náhradné plnenie pre zamestnávateľov, ktorý nezamestnávajú dostatočný počet zdravotne postihnutých osob – za rok 2023

Ak ste zamestnávateľ s 20 a viac zamestnancami, máte podľa Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne postihnutých osôb (ZPS) z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok. Ak túto podmienku nespĺňate, môžete sa vyhnúť sankciám tým, že využijete naše služby – sme registrovaný sociálny podnik.

Vy nám zadáte zákazku, my vám poskytneme náhradné plnenie, ktoré Vás ušetrí od platenia povinného odvodu do štátneho rozpočtu. Vaša zákazka pomôže zabezpečiť pracovné miesta pre ZPS. Týmto spôsobom prispievate k sociálnej integrácii a podpore ZPS, a zároveň šetríte svoje financie.

Výpočet sumy za náhradné plnenie je komplikovaný, ale pripravili sme pre Vás kalkulačku náhradného plnenia:

  • Zistite si priemernú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom plníte povinnosť zamestnávať ZPS. Túto informáciu nájdete na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky, alebo stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre rok 2023 platí hodnota 1711,61€
  • Vynásobte túto priemernú mzdu 0,9-násobkom. Toto je celková cena práce za jednu ZPS. V roku 2023 sa suma teda rovná 1540€
  • Vynásobte celkovú cenu práce počtom chýbajúcich ZPS. Toto je suma odvodu, ktorú by ste museli zaplatiť Úradu práce.
  • Vynásobte sumu odvodu koeficientom 0,8. Toto je suma za náhradné plnenie, ktorú zaplatíte nám. Za toto náhradné plnenie od nás obdržíte služby podľa našej dohody.

Sumu za náhradné plnenie si vypočítavate raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ako dokladovať Náhradné plnenie pri zamestnávaní postihnutých osôb

Ak chcete využiť náhradné plnenie, musíte dodržať nasledujúce kroky:

  • Objednajte si od nás tovar alebo službu, ktorú potrebujete. Môžete si vybrať z nášho portfólia výrobkov a služieb, alebo nám predložiť svoje individuálne požiadavky.
  • Zaplaťte faktúru za objednaný tovar alebo službu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa smerníc ÚPSVaRu je to podmienka pre uznanie náhradného plnenia.
  • Po obdržaní úhrady faktúry vám zašleme potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré obsahuje sumu za náhradné plnenie a počet nahradených ZPS.
  • Priložte potvrdenie o realizovanej objednávke, fotokópiu faktúry a doklad o úhrade k výkazu o zamestnávaní ZPS, ktorý predkladáte Úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Týmto spôsobom si môžete odpočítať sumu za náhradné plnenie od vykázanej sumy odvodu za nesplnenie povinného podielu ZPS.

Informácie o povinnostiach zamestnávateľov a možnostiach pri zamestnávaní ZPS nájdete na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny [tu].

Dúfame, že vám naše služby prinesú spokojnosť a úsporu financií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami!


Tlačivá z ÚPSVaR

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023
Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na rok 2023
Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok 2023