Uverejnené

Ukážky prvej pomoci (teambuilding)

Ukážka na teambuildingu trvá od 3 do 5 hodín s prestávkami.
Je možné ho vykonať kdekoľvek, v hoteloch, vonku v teréne alebo vo vašej firme. Čas prispôsobíme vašim požiadavkám.

Teambuilding je vhodný pre 30-50 účastníkov a vieme ho pripraviť.

Ukážky sú zamerané na poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch tak, aby účastníci vedeli tieto poznatky plnohodnotne využiť v prípade potreby priamo v praxi a boli tak pripravení poskytnúť prvú pomoc svojim priateľom či blízkym, resp. deťom.
Ukážky zábavnou formou
Vtiahnutie účastníkov do ukážok

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Uverejnené

Prvá pomoc v škole alebo v tábore

Cvičenia a a ukážky hravou formou
Prvá pomoc na hodinách biológie
Prvá pomoc formou krúžku v školskom klube
Správne umývanie rúk a používanie dezinfekcie

Chcete vo Vašej škole zorganizovať zážitkovou a hravou formou školenie prvej pomoci pre deti? A byť príkladom?

Dohodnite si termín.

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Uverejnené

Prvá pomoc pre škôlkarov

Aj malé detičky dokážu zachrániť ľudský život!

Správne privolať pomoc!

Vedieť volať na tiesňové linky!

Chcete vo Vašej škôlke zorganizovať zážitkovou a hravou formou školenie prvej pomoci pre deti? A byť príkladom?

Dohodnite si termín.

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Uverejnené

Školenie AED (defibrilátor) zaškolenie poverených zamestnancov

Cieľová skupina

– firmy a spoločnosti, ktoré si zakúpili AED
– osoby ktoré sa chcú naučiť kvalitne vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu s použitím AED

Obsah školenia

Účastníci sa okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci, získajú aj zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života v rôznych situáciách. Kurz je zameraný na zásady poskytovania kardio-pulmonálnej resuscitácie.
Postup vykonávania KPR s AED, rozdiely v KPR dospelých a detí podľa veku

Miesto konania školenia

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov školenia

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie školenia

4 vyučovacích hodín, 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena školenia

Cena školenia je 20€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Pri zakúpení AED a montáže u nás cena kurzu 1,-€ na osobu.

Napíšte nám


Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.