Uverejnené

Školenie AED (defibrilátor) zaškolenie poverených zamestnancov

Cieľová skupina

– firmy a spoločnosti, ktoré si zakúpili AED
– osoby ktoré sa chcú naučiť kvalitne vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu s použitím AED

Obsah školenia

Účastníci sa okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci, získajú aj zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života v rôznych situáciách. Kurz je zameraný na zásady poskytovania kardio-pulmonálnej resuscitácie.
Postup vykonávania KPR s AED, rozdiely v KPR dospelých a detí podľa veku

Miesto konania školenia

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov školenia

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie školenia

4 vyučovacích hodín, 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena školenia

Cena školenia je 20€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Pri zakúpení AED a montáže u nás cena kurzu 1,-€ na osobu.

Napíšte nám


Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.