Uverejnené

Prvá pomoc v škole alebo v tábore

Cvičenia a a ukážky hravou formou
Prvá pomoc na hodinách biológie
Prvá pomoc formou krúžku v školskom klube
Správne umývanie rúk a používanie dezinfekcie

Chcete vo Vašej škole zorganizovať zážitkovou a hravou formou školenie prvej pomoci pre deti? A byť príkladom?

Dohodnite si termín.

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.