Uverejnené

33 hodinový akreditovaný kurz prvej pomoci

Cieľová skupina pre tento kurz:

Pedagógovia, vychovávatelia a animátori.
Zdravotnícky pracovníci, ktorí spĺňajú vyhlášku MZ a chcú si zopakovať prvú pomoc.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemný hasiči, jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany, študenti požiarnej ochrany, študenti záchranných služieb, krízoví manažment.

Obsah kurzu:

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri mimoriadnych udalostiach a stavoch, pri alergických reakciách, pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach, prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach, prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun, na lyžiarskom svahu, špecifiká v nepriaznivom teréne počas zimy, používanie AED pri KPR, obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky, polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku, pri pôsobení tepla/chladu, pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, transport, polohovanie a fixácia postihnutého..
Používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder).

Miesto konania kurzu:

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. Školenia a kurzy vykonávame štandardne na Západnom Slovensku. O iných možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu:

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu:

33 vyučovacích hodín (3 dni)

Cena kurzu:

Cena kurzu je 109€ bez DPH / osoba, alebo dohodou pri viacčlenných skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie:

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Napíšte nám:

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Uverejnené

Kurz prvej pomoci pre dobrovoľných hasičov a záchranárov

Cieľová skupina

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemní hasiči, jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany, študenti požiarnej ochrany, študenti záchranných služieb, krízoví manažment

Obsah kurzu

Používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder)
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri pôsobení tepla/chladu, pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, transport, polohovanie a fixácia postihnutého

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena kurzu

Cena kurzu je 99€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Uverejnené

Kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov a animátorov na táboroch

Cieľová skupina

Animátori prímestských táborov, ktorí chcú získať príslušnú skúsenosť
Pedagógovia, vychovávatelia a animátori, ktorí chcú vedieť poskytovať prvú pomoc
zdravotnícky pracovníci, ktorí spĺňajú vyhlášku MZ a chcú si zopakovať prvú pomoc.

Obsah kurzu

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri mimoriadnych udalostiach a stavoch, pri alergických reakciách, pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach, prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach, prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun, na lyžiarskom svahu, špecifiká v nepriaznivom teréne počas zimy, používanie AED pri KPR, obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky, polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku.

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), + špecifické úkony v táboroch a školách v prírode 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena kurzu

Cena kurzu je 109€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Uverejnené

33 hodinové kurzy prvej pomoci

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kurzy sú určené pre:
– všetkých, ktorí chcú vedieť o prvej pomoci viac ako je základ
– pracovníkov a pedagógov pracujúcich s deťmi a mládežou
– dobrovoľných záchranárov
– dobrovoľných hasičov
– animátorov a dozor na táboroch
– dobrovoľných zdravotníkov
– zodpovedných rodičov a starých rodičov
– opatrovateľov
– trénerov, recepčné
– BOZP pracovníkov
– hliadky prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu po dohode.

Teoretická časť:
Úvod- Zásady poskytovania prvej pomoci, úloha a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Volanie na tiesňovú linku (112, 155)
Prvotné a druhotné vyšetrenie, príčiny vzniku, následky, riešenia a prevencia udalostí ohrozujúcich zdravie
Život ohrozujúce stavy – úrazy, krvácanie, šok, záchvatové stavy, otravy, poruchy vedomia a dýchania
KPR, AED
Poranenia, úrazy, popáleniny, zlomeniny
Autonehoda, poranenia chrbtice, polohy a transport
Lekárnička (autolekárnička), použitie zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Praktické zručnosti a nácvik:
Nácvik volania na tiesňovú linku, zhodnotenie situácie
Prvotné a druhotné vyšetrenie v praxi nácvik
Nácvik poskytovania prvej pomoci pri jednotlivých úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.
Nácvik KPR a použitie AED.
Postup poskytnutia prvej pomoci pri autonehode, ukážky a nácvik techník prenosu a manipulácie so zranenými, polohovanie.
Nácvik a trénovanie použitia zdravotníckych pomôcok a materiálu,
Zážitkové modelové situácie