Uverejnené

Kurz prvej pomoci pre dobrovoľných hasičov a záchranárov

Cieľová skupina

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemní hasiči, jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany, študenti požiarnej ochrany, študenti záchranných služieb, krízoví manažment

Obsah kurzu

Používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder)
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri pôsobení tepla/chladu, pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, transport, polohovanie a fixácia postihnutého

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Cena kurzu

Cena kurzu je 99€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.