Akreditovaný kurz prvej pomoci v trvaní 33 hodín

99,00 € bez DPH

DPH pre fyzické osoby nepodnikateľov je 10%
DPH pre firmy a organizácie je 20%

Cieľová skupina

Animátori denných táborov a detských táborov, ktorí chcú získať príslušnú skúsenosť
Pedagógovia, vychovávatelia, ktorí chcú vedieť poskytovať prvú pomoc.
Zdravotnícki pracovníci, ktorí spĺňajú vyhlášku MZ a chcú si zopakovať prvú pomoc.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemní hasiči, jednotky civilnej ochrany, technici civilnej ochrany, študenti záchranných zložiek, krízový manažment

Obsah kurzu

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri mimoriadnych udalostiach a stavoch, pri alergických reakciách, pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach, prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach, prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun, na lyžiarskom svahu, špecifiká v nepriaznivom teréne počas zimy, používanie AED pri KPR, obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky, polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku.

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

33 vyučovacích hodín (3 dni), 1 vyučovacia hodina = 45 minút.

Cena kurzu

Cena kurzu je 99,-€ bez DPH/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie.
Účastník kurzu nezískava kompetenciu zdravotníka !!!!!!!!

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás:

+421 908 272 827
+421 915 444 271
helpo@helpo.sk