AT Kelly Torso – model na nácvik do centrálneho venózneho prístupu, odstránenie tenzného pneumothoraxu, nácvik intubácie

Nácvik centrálneho žilového prístupu a dekompresie hrudníka s pridanou funkciou zabezpečenia dýchacích ciest

3082,50  bez DPH
3699,00  s DPH

Popis

AT Kelly Torso bol navrhnutý na nácvik centrálneho venózneho prístupu a dekompresie hrudníka s pridanou výhodou funkcií na zabezpečenie dýchacích ciest.

Manažment dýchacích ciest pomocou manuálnych manévrov a mechanických zariadení
Intubácia (orálna a nazálna)
Zavedenie orofaryngeálnych a nazofaryngeálnych dýchacích ciest
Manuálne generovaný krčný pulz
Auskultácia žalúdka na overenie správnej polohy
Môže sa vykonať abdominálny ťahový manéver
Uzavreté stláčanie hrudníka
Dekompresia tenzného pneumotoraxu (v strednej časti kľúčnej kosti a v strednej časti axilárnej kosti)
Subklaviálna kanylácia (pravá strana)

Laerdal Parts Catalogue

Download

Katalóg príslušenstva a náhradných dielov produktov Laerdal