Akreditované kurzy prvej pomoci

V trvaní 8 hodín

Cieľové skupiny:
 • Profesionálni vodiči
 • Zamestnanci
 • Rodičia
 • Nastávajúci rodičia
 • Laická verejnosť
 • Autoškoly – k vodičskému preukazu
 • Vedúci táborov

Akreditovaný kurzy prvej pomoci

V trvaní 33 hodín

Cieľové skupiny:
 • Pedagógovia
 • Vychovávatelia
 • Animátori
 • Dobrovoľní hasiči
 • Krízový manažment