Uverejnené

Vysvetlenie normy EN388:2016

Základnou normou pre pracovné rukavice je EN388 – mechanické riziká. V novembri 2017 prešla táto norma dlho plánovanou aktualizáciou. Aké sú aktuálne požiadavky normy.

  • Prvé číslo určuje odolnosť proti oderu na stupnici 1-4 (kedy 4 znamená najodolnejšie).
  • Druhé ukazuje odolnosť proti prerezaniu na stupnici 1-5. Pokiaľ na druhej pozícii vidíte číslo x, tak počas testu došlo k otupeniu britvy.
  • Tretia číslica udáva odolnosť proti pretrhnutiu na škále 1-4.
  • Štvrtá pozícia stanovuje odolnosť proti prepichnutiu – 1-4.
  • Nová, piata číslica hovorí, aká je odolnosť rukavice proti prerezaniu pri skúške podľa normy EN ISO 13977. Tento test je povinný pre každú rukavicu, pri ktorej príde k otupeniu britvy. Výsledok sa značí písmenami A-F, kedy F je najvyšší stupeň ochrany proti prerezaniu.
  • Číslica na pozícii číslo 6 po novom udáva odolnosť proti nárazu. Pokiaľ rukavice testom prešli, nájdete na tejto pozícii písmeno P. Pokiaľ šiestu číslicu nenájdete, rukavice testom buď neprešli, alebo neboli relevantné.

Pokiaľ na ktorejkoľvek pozícii nájdete písmeno x, znamená to, že rukavice daným testom neprešli, alebo sa na túto danú rukavicu nevzťahuje.