Ukážky prvej pomoci

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás:

+421 908 272 827
+421 915 444 271
helpo@helpo.sk