Test – Prvá pomoc

Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete ako poskytnúť účinnú prvú pomoc? Otestujte svoje vedomosti!

1 / 8

Aké telefónne číslo voláme pri vážnej dopravnej nehode?

V prípade vážnej dopravnej nehody je často potrebná súčinnosť celého integrovaného záchranného systému = hasičov, záchranárov i policajtov.

Na Slovensku máme národné čísla tiesňového volania:
150 Hasiči
155 Záchranná zdravotná služba
158 Polícia

Jednotné číslo tiesňového volania v Európskej únii
112 Dovoláte sa priamo na záchrannú službu - na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.
Používatelia so zdravotným postihnutím majú prístup k pohotovostným službám prostredníctvom SMS na číslo 112.

2 / 8

Aký je správny pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov pri oživovaní dospelého?

3 / 8

U detí začíname oživovanie:

4 / 8

Aká je frekvencia stláčania hrudníka pri resuscitácii dospelého:

5 / 8

Heimlichov manéver používame pri:

6 / 8

Medzi príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody nepatrí:

7 / 8

Medzi protišokové opatrenia patrí:

8 / 8

Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha:

Vaše skóre je

0%