Akreditované kurzy prvej pomoci

Kredity pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Školenia a ukážky prvej pomoci