Akreditovaný kurz prvej pomoci zameraný na deti v trvaní 8 hodín

25,00 € bez DPH

DPH pre fyzické osoby nepodnikateľov je 10%
DPH pre firmy a organizácie je 20%

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu

Poskytovanie prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch detí v rôznom veku ale aj dospelých, náhle stavy deti a dospelých, úrazy deti a dospelých, obväzové techniky a improvizácia s pomôckami v domácnosti

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Trvanie kurzu

8 vyučovacích hodín (1 deň), 1 vyučovacia hodina = 45 minút.

Cena kurzu

Cena kurzu je 25€ bez DPH/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás:

+421 908 272 827
+421 915 444 271
helpo@helpo.sk