Akreditované kurzy prvej pomoci v trvaní 8 hodín

Akreditovaný kurz prvej pomoci v trvaní 8 hodín

Akreditovaný kurz prvej pomoci zameraný na maloleté deti v trvaní 8 hodín

Kurz prvej pomoci určený pre preškolenie zdravotníckych pracovníkov v trvaní 8 hodín