Kurz prvej pomoci pre profesionálnych vodičov

20,83  bez DPH
25,00  s DPH

Cieľová skupina

Profesionálnych vodičov, ktorí sú podľa Zákona 280/2008 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov povinný absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik.

Obsah kurzu

V súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

Miesto konania kurzu

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. O možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu

8 vyučovacích hodín

Cena kurzu

Cena kurzu je 25€/ osoba, alebo dohodou pri skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre profesionálnych vodičov“.

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie.

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás.

Prosím pozor pri objednávaní.
Školenia a kurzy vykonávame bežne na Západnom Slovensku.
Pre školenie alebo kurzy v iných regiónoch nás prosím kontaktujte.

Nie je na sklade

EAN: N/A Katalógové číslo: kurz-prvej-pomoci-pre-profesionalnych-vodicov Kategórie:

Popis

Trvanie kurzu
8 vyučovacích hodín, 1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kurzy sú určené pre:
– profesionálnych vodičov, ktorí sú podľa Zákona 280/2008 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov povinný absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik, ktorého súčasťou je aj aktualizácia úrovne vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci. Kurz prebieha v súlade s vyhláškou č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci.

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu po dohode.

Teoretická časť:
príčiny vzniku, následky a riešenia najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
preventívne opatrenia smerujúce ku zvýšeniu ochrany zdravia,
úlohy a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,
Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivácia záchranného systému,
základné úkony zachraňujúce život,
poruchy vedomia, napríklad pri bezvedomí,
poruchy dýchania, napríklad pri dusení sa,
záchvatové stavy – febrilné kŕče, epilepsia,
krvácanie z rán, šok,
zlomeniny, poranenia kĺbov, popáleniny,
neúrazové náhle príhody, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
poskytnutie prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti a nácvik:
zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
poskytnutie prvej pomoci pri
a) poruchách vedomia,
b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
d) krvácaní z rán, šoku,
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.