EVOMED – ABB15A

Prenosný ozónový generátor s výkonom 15 000mg/h, príkon 80W, hlučnosť 45dB, vstupné napätie 220-240VAC/50Hz, výstupné napätie 3,5kVmanuálny časovač  0 -120 min  alebo funkcia  ON pre nepretržitú prevádzku. Zariadenie sa skladá z troch keramických dosiek a ventilátora.

140,83  bez DPH
169,00  s DPH

EAN: N/A SKU 83 Kategória Tag

Popis

Generátor je vybavený tromi keramickými platňami generujúce elektrické výboje, pričom dochádza k premene obyčajného kyslíka na ozón. Zariadenie obsahuje manuálny časovač na 120 minút. 

Pri nízkej koncentrácii pre človeka nie je nebezpečný. Počas dezinfekcie s generátorom je však nutné, aby pri jej priebehu neboli v danom priestore prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Po ukončení ozonácie je potrebné priestor na 30 minút vyvetrať. Generátor ozónu je možné používať len v uzavretých priestoroch. 

 Technické parametre:

 

Model EVOMED – ABB15A
Napájací kábel Uzemnený, dĺžka 180cm
Vstupné napätie 220-240VAC/50HZ
Výstupné napätie 3,5kV
Max. spotreba energie 80W
Ventilátor JEEK IGE12038B2M 220VAC/50Hz 21W
Hlučnosť < 45dB
Max.  produkcia ozónu 15g/hodina
časovač Manuálny 0-120 minút alebo ON – nepretržitá prevádzka
Keramické dosky -rozmery 3x keramická doska, rozmery jednej dosky 12,1×5,3cm
Rozmery zariadenia Dĺžka 26.4cm, šírka 22.2cm, výška 16.5cm
Váha zariadenia 3,6 kg

 

 

Jednoduchý návod na použitie:

  1. Ošetrovaný priestor uzavrite.
  2. V miestnosti nesmú byť počas prevádzky prítomne osoby, zvieratá ani rastliny.
  3. Umiestnite generátor na vhodné miesto, tak aby nič nebránilo prúdeniu vzduchu do a zo zariadenia. V priestoroch vybavených klimatizáciou alebo vzduchotechnikou, nastavte vnútornú cirkuláciu alebo tieto zariadenia vypnite.
  4. Nastavte časovač na požadovanú dobu prevádzky
  5. Po uplynutí nastaveného času, počkajte ešte 30 minút, potom vstúpte do miestnosti a vyvetrajte.

Orientačný prehľad doby ozónovania pre jednotlivé modely/ objem priestoru:

Užívateľský manuál

OZÓNOVÝ GENERÁTOR – OZON E15000

Úvod
Ozón (O3)  je plynná látka, ktorá sa vyskytuje v prírode a patrí medzi najsilnejšie oxidačné činidlá na planéte. Má široké využitie v rôznych odvetviach, napríklad v medicíne, poľnohospodárstve alebo potravinárskom priemysle. Ozón je mnohokrát účinnejší a šetrnejší ako chlór. Podstatné je, že neexistujú žiadne baktérie, vírusy alebo plesne, ktoré sú odolné voči ozónu, a navyše má dezodoračný účinok –eliminuje široké spektrum pachov (cigaretový dym, biologický, chemický pach a pod.).

 

Účinky ozónu na človeka
Samotný ozón je pre človeka čuchom veľmi ľahko rozpoznateľný, aj keď je koncentrácia ozónu nízka -rozpoznateľný už pri koncentrácií 0,1ppm (častíc na jeden milión). Pri nízkej koncentrácií nie je pre človeka nebezpečný. Pri ozonizácii s vyššou koncentráciou je však nutné, aby v danom priestore neboli prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Aj malé množstvo ozónu môže spôsobiť nevoľnosť – v takomto prípade odporúčame presunúť sa na vetrané miesto a piť dostatok tekutín.

 

Ako generátor ozónu funguje  (princíp výroby ozónu)
Ozón vzniká pôsobením elektrických výbojov alebo krátkovlnného ultrafialového žiarenia (napríklad UV-C) na molekuly obyčajného kyslíka (O2), pričom reakcia prebieha v dvoch stupňoch. V prvom dodaná energia rozštiepi dvojatómovú molekulu kyslíka na dva atómy, teda na dva vysoko reaktívne jednoatómové radikály (2O), ktoré sa okamžite spoja s ďalšou molekulou kyslíku za vzniku ozónu:

1.       O2 + hν → 2O,

2.       O2 + O → O3.

Ozón Je nestabilný a reakciou 2O3 → 3O2 sa rozkladá na obyčajný kyslík. Priebeh reakcie sa zrýchľuje so stúpajúcou teplotou a stúpajúcim tlakom.

Predmetné zariadenie je vybavené dvoma keramickými platňami generujúce elektrické výboje, pričom dochádza k premene obyčajného kyslíka na ozón, procesom  popísaným vyššie.

Popis výrobku

 

 

1. Časovač – otáčať v smere hodinových ručičiek pre nastavenie času prevádzky zariadenia, do 120 minút. Otočením časovača v protismere hodinových ručičiek na pozíciu “ON” sa zapne nepretržitá prevádzka.

2. Indikátor – svieti, ak je zariadenie v prevádzke.

3. Držiak

4. Otvor pre výstup vzduchu

5. Otvor pre vstup vzduchu (zadná strana) – otvor obsahuje odnímateľný vzduchový filter, ktorý je možné vybrať

6. Otvor pre napájací kábel – vybavený poistkou, 10A, 5x20mm

 

Obsah balenia:
1. Generátor ozónu

2. Napájací kábel

Ako bezpečne používať generátor ozónu
Generátor ozónu je možné používať len v uzavretých priestoroch bez prítomností ľudí, zvierat a rastlín. Po dezinfekcii miestnosť vyvetrajte aspoň na 20 minút. Nikdy nevdychujte ozón priamo zo zariadenia. Vytvárajte iba množstvo ozónu zodpovedajúcej veľkosti miestnosti. Uistite sa, že v blízkosti generátora ozónu sa nenachádzajú žiadne horľavé plyny alebo výbušné materiály. Pred manipuláciou s generátorom si pozorne prečítajte časť “návod na obsluhu” a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto sekcii.

Predmety a ostatné vybavenie dezinfikovaného priestoru nevystavujte nadmernej koncentrácii ozónu.

Koncentrácia ozónu väčšia, ako je potrebná na dezinfekciu priestoru, môže spôsobiť nevratné poškodenie, koróziu alebo zostarnutie povrchu predmetov a vybavenia.